Tavs privātums mums ir svarīgs. Lai uzlabotu vietnes darbību mēs ievācam vispārīgu informāciju par apmeklētāju lietošanas paradumiem šajā mājaslapā. Tanī pašā laikā Tu vari būt mierīgs, jo tava IP adrese mūsu rīcībā nenonāk. Iegūtā informācija netiek un netiks nodota trešajām pusēm, taču tā var tikt nodota tiesībsargājošajām institūcijām pēc to motivēta un argumentēta pieteikuma saņemšanas.

Vietnē jaunaisuznemejs.lv ir izvietotas teksta saites uz trešo pušu vietnēm, kurās ir spēkā citi noteikumi attiecībā uz lietotāju privātuma aizsardzību. Iesakam iepazīties ar to privātuma politiku pirms ievietotās informācijas tālākas izmantošanas.