Mums ir prieks, ka apmeklē portālu jaunaisuznemejs.lv. Šeit tu vari atrast informāciju, kas Tev palīdzēs uzsākt uzņēmējdarbību un virzīties pretī panākumiem krietni ātrāk. Tāpat kā jebkurā valsts iestādē, uzņēmumā vai izklaides vietā arī mums ir savi izmantošanas noteikumi. Lūdzu iepazīsties ar tiem.

1. Mēs neuzņemamies atbildību par sekām, kas varētu rasties no vietnes jaunaisuznemejs.lv (turpmāk – šeit/portālā) ievietotās informācijas izmantošanu. Vienlaikus mēs neuzņemamies atbildību par sekām datoram vai IT sistēmai, kas varētu rasties no vietnes apmeklēšanas. Lai arī mēs cenšamies nodrošināt portāla drošību, tomēr internetā neko nav iespējams garantēt 100%.

2. Mēs gatavojam padomus un publikācijas pēc labākās sirdsapziņas, taču vienmēr pastāv cilvēciskais faktors un neprecizitātes ir iespējamas. Jebkuras kļūdas ir uzskatāmas par netīšām. Ja tādu atrodi, lūdzu atrasksti, izmantojot kontaktformu sadaļā kontakti.

3. Visa šeit ievietotā informācija ir paredzēta individuālai, nekomerciālai lietošanai. Tas nozīmē, ka Tu vari izmantot portālā ievietoto informāciju savām vajadzībām, bet nedrīksti to pārdot, iznomāt vai nodot trešajām pusēm par to prasot naudu un neatsaucoties uz portālu.

4. Informācijas pārpublicēšana pieļaujam tikai ar portāla atļauju. Publikācijas gadījumā atsauce (hyperlink) uz portālu ir obligāta.